artikel

Vänsterpartiet reserverade sig mot friskoleansökningar – ”Elevers rätt till bra utbildning går före skolbolagens vinstintresse”

klassrum

Tre aktiebolag som driver friskolor har ansökt till statliga Skolinspektionen om att få starta eller utöka sin verksamhet i Botkyrka. När sådana ansökningar skickas till Skolinspektionen, vänder sig myndigheten till den aktuella kommunen för att få en bedömning av vilka pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser friskoleetableringen skulle ha. På sitt senaste möte, den 21 april, yttrade sig Botkyrkas utbildningsnämnd om de tre aktuella friskoleansökningarna. Nämndens majoritet hade inga invändningar och Vänsterpartiet reserverade sig mot nämndens beslut.

– Vi ser tydliga risker med att ha vinstdrivande bolag som driver skolor. Det finns ju flera exempel på där det har gått riktigt illa, som när John Bauer-koncernen gick i konkurs och lämnade tusentals elever vind för våg. Här i Botkyrka har vi en liknande erfarenhet från när Praktiska Tumba plötsligt lade ner 2013 och deras elever plötsligt mitt i en termin stod utan en skola att gå till, säger Bekir Uzunel, Vänsterpartiets ledamot i utbildningsnämnden.

De tre bolag som ansökt hos Skolinspektionen om tillstånd för att starta eller utöka skolverksamhet i Botkyrka är dels de stora koncernerna Thorengruppen AB och Kunskapsskolan AB, och dels det mindre, lokala bolaget Johai AB.

– För oss går elevernas rätt till en bra utbildning före skolbolagens vinstintresse. Vi tyckte inte att svaret som nämnden gav till Skolinspektionen tog riskerna och de negativa effekterna av friskoleetableringar på allvar. Till exempel tyckte vi att man borde vara mer försiktig när man har att göra med ett bolag som Thorengruppen AB, som fick avslag på samtliga sina skolansökningar 2014 eftersom Skolinspektionen misstänkte att de hade fuskat i ansökningarna. Jag tycker inte att man lättvindigt kan säga okej då utan att verkligen analysera riskerna ur elevernas perspektiv, säger Laura Purdy, ersättare för Vänsterpartiet i utbildningsnämnden.

– Det är kommunens ansvar att bedriva bra skolverksamhet för alla barn och elever. Det ansvaret vill inte vi att man ska lägga över på privata bolag, som är i skolbranchen för att tjäna pengar. Det är inte ansvarsfullt, avslutar Bekir Uzunel.

Här kan du läsa Vänsterpartiets yrkanden från utbildningsnämndens möte.

Kopiera länk