artikel

Debatt om flerårsplan – mål och budget – för Botkyrka 2016-2019

20150616_093031

Inledning flerårsplanedebatt 16 juni 2015

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för 2016 till 2019.

Vi lägger fram vårt förslag i ett komplicerat och delvis osäkert läge. Under åtta år sänkte högerregeringen inkomsterna med cirka 140 miljarder. Det betalades av de sjuka och de arbetslösa och pensionärerna. Och genom att statsbidragen till kommunerna i reella termer har sänkts samtidigt som befolkningen växt och behoven ökat. Den nya regeringen som tillträdde 2014 innebar ett nytt hopp, ett hopp som dock tillfälligt släcktes när allianspartierna gjorde gemensam sak med Sverigedemokraterna och fällde regeringens och Vänsterpartiets budget. Ett förlorat år.

Vi vet ännu inte i detalj vilka statsbidrag vi kommer att kunna få 2016, men förhoppningsvis kommer de att ge en välbehövlig förstärkning av den kommunala ekonomin och göra det möjligt att bättre möta behoven och de krav som Botkyrkaborna har rätt att ställa på oss.

För Botkyrka växer. Botkyrka utvecklas och förändras. Fler föds i Botkyrka, fler flyttar till Botkyrka och ännu fler skulle komma om det bara fanns fler bostäder att flytta till. Och det är bra. Även om expansionen innebär utmaningar, så vore ett stagnerande eller krympande Botkyrka ett mångdubbelt värre problem.

Vi står nu inför en period av omfattande investeringar. Nya förskolor och skolor ska byggas. Nya äldreboenden kommer till. Takten i bostadsbyggandet ökar rejält, samtidigt som vi ska renovera våra äldre fastigheter. Behoven av bra kommunikationer, kultur- och fritidsutbud, gator och parker och sociala insatser kommer att öka.

Vi har högt ställda politiska mål. Utsläppen av växthusgaser ska ner och klimatmålen nås. Alla barn måste garanteras goda uppväxtvillkor och lika chanser. Massarbetslösheten ska bort. Klassklyftorna och klyftorna mellan kvinnor och män ska minska. Alla former av rasism och diskriminering ska utrotas.

Kommer vi att klara det? Ja, det tror jag. Men bara om vi gör det tillsammans, med gemensamma, demokratiska insatser, solidariskt finansierade enligt principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Inte på ett år. Och inte på fyra heller. Stegen kommer ibland att vara både för små och för få. Men det är alltid möjligt att gå åt rätt håll, istället för åt fel.

Mats Einarsson
Gruppledare Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk