artikel

Satsningar på jobb, utbildning och bostäder i Flerårsplan 2016-2019

flerårsplanIdag fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål och budget – Flerårsplan – för 2016-2019. Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag innehåller bland annat:

Idag fattar kommunfullmäktige beslut om kommunens mål och budget – Flerårsplan – för 2016-2019. Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag innehåller bland annat:

  • Mål om 3 000 nya bostäder till 2018.
  • De största investeringarna i förskola och skola i Botkyrkas historia: 32 förskolor och skolor ska renoveras eller byggas.
  • Nya vård- och omsorgsboenden i Vårsta och Fittja. När de står klara kommer vi att ha vård- och omsorgsboenden i varje kommundel.
  • Nya bibliotekslokaler i Fittja, Tumba och Tullinge.
  • Jobbsatsningar som Södra porten – företagsmark vid Eriksberg som på sikt kan ge 4 000 arbetstillfällen, ombyggnad av Tumba och Fittja centrum, investeringar i renovering av bostäder och lokaler, stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att gå från bidrag till jobb genom Kom-i-jobb-satsningen, vägledningsstöd för bland annat ungdomar.

Här kan du se flerårsplanedebatten i kommunfullmäktige och här kan du läsa hela flerårsplanen.

Kopiera länk