artikel

Medlem i Vänsterpartiet? Här finns kurser du kan gå under hösten!

IMG_1317Vänsterpartiet har ett aktivt studiearbete för medlemmar, för att vi ska kunna lära oss om samhället och diskutera hur vi ska förändra det i en socialistisk och feministisk riktning. Som medlem kan du delta i studieträffar dels i din partiförening (program för Botkyrka kommer presenteras här på hemsidan inom kort!) och dels i distriktets – Vänsterpartiet Storstockholms – regi. Här är höstens studieträffar i distriktet. De hålls på vår lokal Kafé Marx på Kungsgatan 84, på Kungsholmen. Om du hittar en kurs du blir sugen på – maila till [email protected] för mer information!

Vänsterpartiet har ett aktivt studiearbete för medlemmar, för att vi ska kunna lära oss om samhället och diskutera hur vi ska förändra det i en socialistisk och feministisk riktning. Som medlem kan du delta i studieträffar dels i din partiförening (program för Botkyrka kommer presenteras här på hemsidan inom kort!) och dels i distriktets – Vänsterpartiet Storstockholms – regi. Här är höstens studieträffar i distriktet. De hålls på vår lokal Kafé Marx på Kungsgatan 84, på Kungsholmen. Om du hittar en kurs du blir sugen på – maila till [email protected] för mer information!

Kurs för nya medlemmar: 19-20 september
Helgkurs på Kafé Marx för nya medlemmar där vi går igenom hur Vänsterpartiet fungerar och vad vi tycker. Två dagar om politik och att vara aktiv i Vänsterpartiet helt enkelt. 

Fortbildningsdag för styrelseledamöter: 26 september
Vi arrangerar en fortsättningskurs på ”Ny i styrelsen” som vi nu kört några gånger. Det är inget krav att du gått den kursen, men fokus ligger på att utveckla våra styrelser i ledarskapsrollen snarare än det grundläggande styrelsearbetet.

Utbildningsdag för valberedningar: 4 oktober
Vi fokuserar på grunderna i valberedningsarbetet samt diskuterar strategier kring hur vi får rätt personer på rätt plats, problem med exkluderande strukturer och representation på många olika sätt.

Utbildning för studieansvariga: 10 oktober
Som en viktig del i att utveckla studiearbetet generellt så arrangerar vi en studiedag för studieansvariga i partiföreningarna. Vi går igenom det utbildningspaket som finns just nu i partiet och det blir ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter om sådant som fungerat bra. Gästföreläsare från ABF som berättar om hur de kan hjälpa oss för att få ett bättre studiearbete.

Träff för nya medlemmar: 15 oktober
En kortvariant av ”Kurs för nya medlemmar” där vi på en kväll går igenom Vänsterpartiets politik och organisation på ett lättöverskådligt vis. Bra för nya medlemmar som av olika skäl inte har möjlighet att delta på helgkurserna.

Utbildningsdag för nämndemän: 24 oktober
En dag för alla som sitter som nämndemän i tingsrätterna runt om i distriktet, men också i andra domstolar. Vi diskuterar och ger varandra tips om hur det är att agera som Vänsterpartist i domstolarna.

Utbildningsdag för kassörer: 7 november
En dag både för erfarna och nya kassörer. Vi kommer inte att diskutera bokföring i detalj, men väl ge en bild av hur ekonomin ser ut i distriktet, hur vi ska kunna stärka vår ekonomi tillsammans och om de krav som kommer från alltfler kommuner om särskild redovisning av mandatstödet.

Kurs för nya medlemmar: 21-22 november
Helgkurs på Kafé Marx för nya medlemmar där vi går igenom hur Vänsterpartiet fungerar och vad vi tycker. Två dagar om om poltik och att vara aktiv i Vänsterpartiet helt enkelt.

Träff för nya medlemmar: 8 december
En kortvariant av ”Kurs för nya medlemmar” där vi på en kväll går igenom Vänsterpartiet politik och organisation på ett lättöverskådligt vis. Bra för nya medlemmar som av olika skäl inte har möjlighet att delta på helgkurserna.

Kopiera länk