artikel

”Fråga orten” på This is Alby och Sommarlördag i Tullinge

Lördagen den 22 augusti fick partiföreningens utåtriktade arbete en ordentlig kickstart när vi besökte festivalerna Sommarlördag i Tullinge och This is Alby. I totalt elva timmar i sträck kampanjade vi intensivt och vi värvade bland annat fem nya medlemmar som vi hoppas kommer att känna sig mycket välkomna in i partiarbetet.

Vi kampanjade under rubriken ”Fråga orten” – en kampanj som pågår i hela distriktet – som går ut på att vi låter personerna vi pratar med fylla i en enkät om vad de tycker är bra, respektive dåligt, med området där de/vi bor. Svaren sammanställer vi sedan och använder i vårt politiska arbete.

Här följer en sammanfattad genomgång om vad besökarna i Tullinge och Alby tyckte.

Tullinge11921700_1138807006129347_4727398437732159565_n

Tullinge

Positivt: Naturen, nära till service för de som bor nära centrum, trivsamt, vänligt bemötande, bra skatt, förskolan och vården är bra och det är bra att det inte finns något systembolag.

Negativt: Sjukvården har blivit sämre med många läkarbyten, placeringen av Idéhuset, åldersammansättningen (många unga och gamla, behövs fler däremellan), busstrafiken, få kulturaktiviteter, vill ha badhus, dåliga vägar.

Prioriterade politikområden:
– Brist på hyresrätter
– Skolans kvalitet
– Antirasism
– Eget alternativ, mer ekonomiskt ansvar till landstingetreceived_10153595271232292

Prioriterade politikområden:
– Brist på hyresrätter
– Skolans kvalitet
– Antirasism
– Eget alternativ, mer ekonomiskt ansvar till landstinget

Alby

Positivt: Många olika typer av människor, mångfalden, bra grannsamverkan, affärerna är bra och ligger nära – Eriksberg.

Negativt: Folk har för lite makt över sin vardag, ”området behöver bli mer integrerat”, Alby centrum måste bli större, för många arbetslösa, det behövs fler arbetsplatser.

Prioriterade politikområden:
– Bristen på hyresrätter
– Skapa fler jobb
– Kultur och fritid
– Miljö och klimat
– Eget alternativ, välfärden

Fredrik Andersson

Kopiera länk