artikel

Miljardsatsningar på hyresrätter och välfärd – men vi vill mer!

Första maj 2012Äntligen rullar miljarderna åt rätt håll! Med den budget som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen minskar skattelättnader för höginkomsttagare så att satsningar kan göras på miljonprogram, fritidshem och billigare tandvård. Sådant som gör skillnad i folks vardag. Det är viktiga steg åt rätt håll.

Äntligen rullar miljarderna åt rätt håll! Med den budget som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen minskar skattelättnader för höginkomsttagare så att satsningar kan göras på miljonprogram, fritidshem och billigare tandvård. Sådant som gör skillnad i folks vardag. Det är viktiga steg åt rätt håll.

Vänsterpartiets överenskommelse med regeringen om statsbudget för 2016 innehåller bland annat:

En miljard kronor om året till renovering av miljonprogramslägenheter.
Höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, höjt bostadstillägg för pensionärer och höjd lägstanivå i a-kassan.
Närmare två miljarder kronor till fritidshemmen 2016-2019.
Gränsen för gratis tandvård höjs från 19 år till 23 år. 
– Fas3 avvecklas och den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort.

Samtidigt ska man vara ärlig och medge att vi inte är nöjda med detta. De satsningar vi fått igenom är inte tillräckliga. Klassklyftorna i Sverige har ökat i flera årtionden. Reinfeldtregeringarna rev upp större revor i välfärden, än vi kommer kunna laga med de reformer som finns i den här budgeten. Pensionärer och andra grupper där många har låga inkomster har fått stå tillbaka för länge.

Vi hade velat mer. Skatterna behöver höjas om välfärden ska bibehållas och utvecklas, det är enkel matematik. Men det gick inte regeringen med på, utan satte istället stopp för större omfördelning. Vår ekonomisk-politiska talesperson i riksdagen, Ulla Andersson, skriver om det i Aftonbladet. Läs gärna.

Men likväl. Budgeten är ett steg i rätt riktning, det första på många, många år. Nu fortsätter vi sätta press på regeringen för mer genomgripande reformer i nästa budget. Det måste till krafttag för att få ner arbetslösheten, stärka skolan och förbättra sjukvård och omsorg. Vårt mål är världens bästa välfärd och ett samhälle som är jämställt och jämlikt på riktigt. Vill du vara med och kämpa för det? Välkommen att bli medlem i Vänsterpartiet!

Kopiera länk