artikel

Marit Strand Pettersen: ”Kommunens organisation är fossilbränslefri i år”

Marit Strand Pettersen representerade Vänsterpartiet även i debatten om den tekniska nämndens marit_kropp2ettårsplan i kommunfullmäktige. Här kan ni läsa hennes inlägg.

Marit Strand Pettersen representerade Vänsterpartiet även i debatten om den tekniska nämndens ettårsplan i kommunfullmäktige. Här kan ni läsa hennes inlägg.

Ordförande, ledamöter, åhörare, webbtittare,

Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens ettårsplan.

Tekniska nämnden är kanske kommunens mest oförtjänt tråkiga namn på en nämnd – därför att frågorna som vi hanterar är långt ifrån tråkiga. De ärenden som ligger i tekniska nämndens ansvarsområden berör de allra flesta Botkyrkabor på daglig basis. För vem öppnar inte en kran hemma eller spolar i toaletten. Och vår miljö och vår hälsa är beroende av det är bästa kvalitet på vattnet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett tryggt och säkert sätt så att vattnet som rinner ut i våra sjöar är så rent som det kan vara.

Vi ser till att alla barn har bra pedagogiska lokaler och vi ansvarar för utförande av nybyggnation av skolor, förskolor och äldreboende. Det ligger också på tekniska nämnden att renovera och se till att våra lokaler är ändamålsenliga och uppfyller kraven på bra arbetsmiljö för kommunens anställda. Vi ska också se till att det blir plogat och sandat på gångvägar och gator så att våra invånare kan ta sig till skolan, jobbet eller fritidsaktiviteten på ett tryggt sätt. Dessutom ligger det numera på tekniska nämndens bord att städning av kommunens offentliga byggnader blir utförd.

Teknik och logistik ligger numera också på tekniska nämndens bord och inte minst där har vi ett stort miljö och klimatansvar för att se till att kommunens fordon uppfyller höga krav och jag kan med glädje konstatera att kommunen som organisation är fossilbränslefri i år och målet är att vi ska vara det även som geografisk område senast 2030.

På alla de här områdena har vi mycket att göra och i den här ettårsplanen höjer vi ribban för Tekniska nämndens verksamheter och insatser, så att alla andra verksamheter i kommunen ska kunna fungera ännu bättre. Mycket av vår fastighetsbestånd är byggt under miljonprojekt perioden och detta ställer höga krav på nämnden. Och inte minst är de kommande årens stora investeringar i våra förskole- och skollokaler en stor utmaning och ett stort ansvar för nämnden.

Till slut vill jag också  lyfta fram den möjlighet som investeringarna innebär för att kunna se till att Botkyrkaungdomar får möjlighet till praktik och utbildning.  Inte minst gata/park har tagit ett stort ansvar med många sommarjobbare och det tycker jag vi ska fortsätta med. Viktigt för ungdomarna och viktigt för kommunen.

Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan.

Kopiera länk