artikel

Mats Einarsson: ”Välfärden hotas inte av solidariteten”

Mats Einarssons inledningsanförande under budgetdebatten i kommunfullmäktige i Hallunda Folkets hus.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Det finns mycket att vara glad och stolt över i Botkyrka och i Sverige i dag. När människor på flykt behöver taMats Botkyrkak över huvudet och ett mål mat, då ställer Botkyrkabor spontant upp och ordnar transitboende. När Migrationsverket vände sig till Botkyrka för att få till stånd ett evakueringsboende för asylsökande, då svarade vi omedelbart ja och vi ordnade på en vecka sängplatser och personal. På det informationsmöte om evakueringsboendet som vi höll i Tullinge var det flera som tog till orda och sa ungefär: ”Jag är stolt över att Botkyrka ställer upp, hur kan vi Tullingebor hjälpa till?”. De som hoppats att Botkyrkaborna skulle reagera med rädsla och fientlighet måste ha blivit grymt besvikna. I Botkyrka och i hela landet har människor sagt att, ”javisst, vi får anstränga oss, men det är klart vi ställer upp, vi klarar det här”.

Det finns mycket att vara glad och stolt över i Botkyrka och i Sverige i dag. När människor på flykt behöver tak över huvudet och ett mål mat, då ställer Botkyrkabor spontant upp och ordnar transitboende. När Migrationsverket vände sig till Botkyrka för att få till stånd ett evakueringsboende för asylsökande, då svarade vi omedelbart ja och vi ordnade på en vecka sängplatser och personal. På det informationsmöte om evakueringsboendet som vi höll i Tullinge var det flera som tog till orda och sa ungefär: ”Jag är stolt över att Botkyrka ställer upp, hur kan vi Tullingebor hjälpa till?”. De som hoppats att Botkyrkaborna skulle reagera med rädsla och fientlighet måste ha blivit grymt besvikna. I Botkyrka och i hela landet har människor sagt att, ”javisst, vi får anstränga oss, men det är klart vi ställer upp, vi klarar det här”.

För det gör vi ju. Vi har ett starkt samhälle. Vi har resurser. Vi har, trots allt, fortfarande en gemensam välfärd som bygger på sammanhållning och ömsesidig hjälp. Den centrala fascistiska myten, att vi står inför nationens utplåning, var falsk på 30-talet och den var lika lögnaktig när den upprepades på SKL:s kongress häromveckan. Välfärden hotas inte av solidariteten. Det är tvärtom den gemensamma välfärden som ger oss möjlighet att vara solidariska. Vi ska inte se de som kommer till vårt land som tillfälliga, objudna gäster, utan som våra blivande grannar och arbetskamrater (och säkert en och annan blivande fullmäktigeledamot). Därför var det med sorg och besvikelse som vi igår noterade regeringens nya flykting- och asylpolitik.

Med den budget och ettårsplan för 2016 som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu lägger fram fortsätter vi att bygga ett Botkyrka som håller ihop.

För första gången på åtta, eller snarare nio, tunga år får vi dessutom lite draghjälp av en statsbudget med viktiga satsningar på utbildning, bostadsbyggande, äldreomsorg och klimatinvesteringar. ”För lite!” säger vän av ordning. Absolut! ”Statsbidragen borde vara generella, inte öronmärkta!” Helt riktigt. Regeringens steg må vara för små och för korta än så länge, men de har i alla fall numera rätt riktning.

Det här är en ettårsplan för arbete, utbildning och social trygghet. De effektiviseringsbeting som vi var tvungna att lägga in i flerårsplanen i juni har vi kunnat lyfta bort, vilket känns bra och vi gör den största satsningen i Botkyrkas historia på våra skolor och förskolor, med investeringar i miljardklassen de kommande åren. Arbete och utbildning till alla unga står i centrum för en offensiv, kommunal arbetsmarknads- och näringslivspolitik. Klimatarbetet fortsätter och intensifieras. Kultur och kreativitet uppmuntras. Klyftorna i Botkyrka ska minska.

Ordförande, fullmäktigeledamöter, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ettårsplan för 2016.

Kopiera länk