artikel

Pia Carlsson: ”M vill privatisera badhus och bibliotek”

Pia Carlsson representerade Vänsterpartiet när kultur- och fritidsnämndens ettårsplan Piadiskuterades på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Här är hennes inledande inlägg.

Pia Carlsson representerade Vänsterpartiet när kultur- och fritidsnämndens ettårsplan diskuterades på dagens kommunfullmäktigesammanträde. Här är hennes inledande inlägg.

Ledamöter, åhörare,

Det är uppenbart när man läser de olika ettårsplaneförslagen, att synen på kultur- och fritidspolitiken skiljer sig kraftigt åt mellan höger- och vänstersidan. Bland annat skriver Tullingepartiet att de skiljer sig från den styrande majoriteten eftersom de ”inte anser att kultur- och fritidsområdet tillhör kommunens kärnuppgifter”. Även Moderaterna har en njugg inställning till flera av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, framförallt de som inryms inom begreppet ”kultur”. Moderaterna vill lägga ner konsthallen, stoppa idéhus Tullinge och de vill inte se en konsthall i Fittja. De vill privatisera baden och ett eller flera bibliotek. Man kan utläsa en tråkig ovilja att se hur de här verksamheterna bidrar till Botkyrkas utveckling och Botkyrkabors möjligheter att uttrycka sig och sätta sin prägel på sin samtid och sitt samhälle.

På en punkt kan vi dock ge moderaterna beröm: de lyfter vikten av tjejers deltagande i kultur- och fritidsverksamheterna, och även om vi inte alltid är överens i sak om hur vi kan arbeta för att öka jämställdheten är vi i alla fall överens om att det är viktigt. Vi kan säkert därför vara överens de viktiga jämställdhetssatsningar som görs i och med denna ettårsplan, till exempel handlingsplanen vi i nämnden ska ta fram för jämställt och jämlikt motionsutövande och fortsatt arbete för att se till att tjejer känner sig lika välkomna som killar på våra verksamheter för unga vuxna.

Kopiera länk