artikel

Slå vakt om Botkyrkas socialtjänst!

”I det nuvarande läget kan det ifrågasättas om nämnden kan garantera en tillräcklig rättssäkerhet och om lagstiftningens krav på området uppfylls fullt ut.”

Så skrev socialnämnden inför beslutet om budget för nästa år. På vanlig svenska betyder det: ”Vi är inte säkra på att vi klarar vårt uppdrag i fortsättningen och människor kan komma att fara illa.”

Mats Einarsson (V)

I detta läge hotas nu socialtjänsten av ytterligare nedskärningar!

Som alla nämnder har socialnämnden fått ett effektiviseringsbeting för 2019. Drygt 10 miljoner kr ska sparas in – utan att verksamheten försämras. Den nya majoriteten, där Vänsterpartiet ersatts av tre borgerliga partier, har nu låtit förstå att de kostnadsminskningar på flyktingmottagandet som förutses inte accepteras som effektivisering. Dvs – de ska genomföras, men socialnämnden åläggs ytterligare 10 miljoner kronor i effektiviseringar!

Det låter sig inte göras. Det finns ingen luft kvar i budgeten som kan pressas ut, ingen onödig verksamhet som kan avvecklas, inget slöseri som kan stoppas.

Det allra mesta av det som socialtjänstens gör är lagstyrt. Vi kan bara skära i det som inte är obligatoriskt. Vi kan t.ex. lägga ner den öppna förskolan, avveckla det våldsförebyggande arbete (som kommunen nyss beslutade förstärka), dra ner på tidiga insatser för barn i riskzonen, sluta utbilda vår personal om hedersrelaterat förtryck, sluta erbjuda människor stöd för att komma ut ur missbruk och dra in stödet till föreningslivets sociala arbete.

Alla vet att sådana nedskärningar är dumsnålhet som inte bara leder till större mänskligt lidande, utan också till nya och större kostnader på både kort och lång sikt.

Nu är det upp till kommunfullmäktige. Vill vi kunna fortsätta vara stolta över Botkyrkas sociala arbete? Om svaret är ”ja” på den frågan så måste det motsvaras av en realistisk budget för 2019.

Mats Einarsson (V)
avgående ordförande för socialnämnden

Denna insändare har blivit publicerad i Botkyrkadirekt.

Kopiera länk