artikel

Vi hade rätt om Ship to Gaza – förvaltningsrätten avslår Folkpartiets överklagan

 

I januari förra året bifölls en motion från Vänsterpartiet om att Botkyrka kommun skulle ge humanitärt bistånd till befolkningen i Gaza. Det handlade om att skicka dit utrustning som kommunen inte längre använder men som kan komma till användning i Gaza. Efter en inventering kom kommunen fram till att man skulle skicka böcker, framför allt barnböcker från våra bibliotek. Det här fick Folkpartiet att se rött. I sitt svar på motionen, tog Folkpartiet till brösttoner om att inte ”stödja Hamas”. Hur det stärker Hamas att palestinska barn får läsa Alfons Åberg, förklarades inte närmare.

När motionen blev bifallen, bestämde sig Folkpartiets Benny Ferdinanssson för att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I överklagan motsatte han sig att organisationen Ship to Gaza skulle användas för att frakta biståndet och han skrev att Palestina inte är att betrakta som ett land. Därför tyckte han att beslutet stred mot kommunallagen. Hans överklagan finns att läsa här.

Nu har förvaltningsrättens dom kommit, och de håller inte med Ferdinandsson och Folkpartiet. Botkyrka kommun har inte gjort något fel när man beslutade att försöka lindra Gazabornas nöd. Återstår att se om Folkpartiet låter sig nöjas med domen, eller om de vidhåller att böcker till palestinska barn bidrar till terror och överklagar på nytt.

 

Kopiera länk