Vi bygger Botkyrka

Klassklyftorna har ökat mer i Sverige än i något annat jämförbart land. Inkomstskillnaden mellan vanliga löntagare och makteliten är större än någonsin. Det kräver en… Read More

Skydda värdefull natur vid Kassmyraåsen

På kvällens möte i samhällsbyggnadsnämnden behandlas frågan om ett programsamråd inför planerat bostadsbyggande vid Kassmyraåsen. Kerstin Amelin (V) skriver följande i ett särskilt yttrande till… Read More

Tänk om angående Prästviken

Nu har kommunstyrelsen gett exploateringen av Prästviken nära Botkyrka kyrka grönt ljus. Även om viljan att få fram fler bostäder är lovvärd så uppfyller inte… Read More