Uncategorized

Vi är dom som ska fixa det!

En ny mandatperiod, nytt verksamhetsår, massor av saker att göra. Valresultatet visade att det finns mycket att göra för dem som är våra potentiella väljare, både lokalt, i landstinget och i riksdagen. I den södra valkretsen i kommunen sjönk vårt valresultat dramatiskt. Hur gör vi då för att visa att vi är ett alternativ att räkna med?

I Vänsterpartiet i Umeå var man på Ålidhem (Ett av de mest socialt utsatta områdena i Umeå) en dag i veckan under många veckor. Man bjöd på kaffe och hade med sig en karta, där medborgarna fick sätta upp post-it-lappar med saker de ville ändra. I Umeå gjorde Vänsterpartiet det tydligt att de ville förändra, och inte bara prata om förändring. Detta, plus att man hade ett idogt informationsarbete om vad man faktiskt fick igenom, ledde till att valresultatet var mycket högt.

Vi måste i högre utsträckning se problemen i människors vardag, men inte nöja oss med att prata utan också göra någonting konkret. I högerns Sverige behövs en vänster som hela tiden strävar efter att ligga steget före inte bara i ord utan även i sin praktik. Det finns fler sätt för oss att föra ut vår politik, än genom flygblad och idéer. Vi behöver visa att vi menar allvar när vi säger att vi tror på en annan värld, på förändring och försöka få till verklig förändring i människors vardag.

Det är snart dags för årsmöte i partiföreningen och jag hoppas att alla tar lite tid och läser det förslag till verksamhetsplan som styrelsen kommer skicka ut i början på februari. Framtiden bestämmer vi om tillsammans, då vill det till att alla bidrar med sitt, i ord och handling!

ANNA HERDY,
ordförande

Kopiera länk