sida

Vem bestämmer vad?

Kommunen: Ansvarar för det mesta av de gemensamma välfärdstjänsterna: förskola, skola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI, äldre- och funktionshinderomsorg, hemtjänst, bibliotek, fritidsgårdar, föreningsbidrag, idrottsanläggningar, stöd till människor med sociala problem, försörjningsstöd m.m. Kommunen ansvarar också för vatten och avlopp och för planeringen av nya bostäder, industriområden, vägar m.m. Kommunen äger själv fyra bolag: AB Botkyrkabyggen hyr ut och producerar bostäder, Upplev Botkyrka AB ansvarar för Subtopia och Lida, Botyrkaparken AB driver Hågelby och Botkyrka Stadsnät AB bygger ut fibernätet för datakommunikation i kommunen. Tillsammans med Skanska AB äger kommunen Botkyrka Södra Porten AB som ansvarar för utvecklingen av verksamhetsområdet Södra porten vid E4:an. Dessutom äger Botkyrka tillsammans med andra kommuner bolag som ansvarar för sophantering (SRV), avloppsrening (SYVAB) och fjärrvärme (SFAB).

Det mesta av kommunens verksamhet betalas genom kommunalskatten som kommunen själv (kommunfullmäktige) bestämmer storleken på. Därtill kommer statsbidrag och en utjämning av inkomster och utgifter mellan Sveriges kommuner.

Landstinget (från 2019 Regionen): Ansvarar i första hand för sjukvården (sjukhus, vårdcentraler m.m.) och för kollektivtrafiken (bussar, tunnelbana, pendeltåg). I Stockholms län är en stor del av landstingets verksamhet utlagd på privata företag. Verksamheten finansieras framför allt av landstingsskatten.

Staten: Bestämmer över socialförsäkringarna (sjukförsäkring, a-kassa m.m.), försvar, rättsväsende (domstolar, polis, fängelser), järnvägar, större vägar, universitet och högskolor, arbetsförmedling m.m. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om statens utgifter och inkomster (skatter) samt avgör vilken regering vi ska ha. Regeringen styr landet utifrån riksdagens beslut.

Europeiska Unionen: Sverige är medlem i EU. Riksdagen har överfört beslutsmakt till EU, som bestämmer över de regler som styr den gemensamma europeiska ekonomin (regler för handel, arbetskraft m.m.), fiske, jordbruksstöd m.m. EU fick genom det nya Lissabonfördraget ännu mer beslutsmakt på många politiska områden.  Vill du veta mer? Mer information om Vänsterpartiets politik på riksnivå och vår valrörelse finns på partiets hemsida, www.vansterpartiet.se. För information om vår politik på regional nivå och i landstinget besök Vänsterpartiet Storstockholms och landstingsvänsterns hemsidor via storstockholm.vansterpartiet.se (partidistriktet) respektive stockholmsvanstern.se (Vänsterpartiet i Stockholms stad och landstinget). Vänsterpartiet Botkyrkas hemsida har adressen botkyrka.vansterpartiet.se. Du kan också skriva till Vänsterpartiet Botkyrka på mejladressen [email protected] eller på postadressen Vänsterpartiet Botkyrka, Botkyrka kommun, 147 85 Tumba. Fredrik Andersson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Botkyrka, kontaktar du på tfn 070-64 75 983 eller e-post [email protected]

Mer information om hur valet går till finns på Valmyndighetens hemsida, www.val.se och på Botkyrka kommuns hemsida, www.botkyrka.se. Du kan också vända dig till något av kommunens medborgarkontor.

Kopiera länk