sida

Vem får rösta i valen?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, söndagen den 9 september. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen (se nedan). Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd (listan över alla som har rösträtt) och får ett röstkort hemskickat med posten.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige (svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet). En svensk medborgare som bott utomlands i mer än 10 år måste anmäla sig till Skatteverket för att kunna rösta.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du antingen är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget eller är medborgare i något annat land än dem som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Kopiera länk