sida

Fortsatt rödgrönt samarbete med starkare vänsterprofil

Sedan valet 2006 har Botkyrka styrts av en politisk majoritet bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är tre olika partier med delvis olika ideologisk och politisk profil (och ska så förbli!), men i kommunalpolitiken har vi i de allra flesta frågor dragit åt samma håll. Det har gett resultat för Botkyrkaborna och vi hoppas kunna fortsätta det rödgröna samarbetet med ett ännu starkare stöd från Botkyrkas väljare även nästa mandatperiod. Samtidigt har det betydelse hur rösterna fördelas mellan våra tre partier. Våra profilfrågor, ambitionsnivåer och långsiktiga mål är delvis olika. Det är du och alla andra väljare som med era röster bestämmer den rödgröna politikens inriktning under de följande fyra åren. Vi hoppas att du lägger din röst på Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets centrala valplattform (rubriker):

• Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste
• Folket ska bestämma – inte banker och storföretag
• Ett rättvist skattesystem – skattesystemet ska inte fördela pengar från fattig till rik
• Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män
• Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen
• Alla ska kunna ha ett tryggt jobb
• Alla kan få möjlighet att arbeta och tid att leva – börja övergången till sex timmars arbetsdag
• Du ska kunna lita på välfärden
• Du ska kunna lita på vården när du behöver den
• Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – återupprätta den jämlika skolan
• Rättvisa för det svikna Sverige
• Någonstans att bo – inte en skuldfälla
• Sverige ska vara en röst för fred och rättvisa – inte en röst för ökad militarisering
• Flyktingpolitik för sammanhållning och allas lika värde – inte rädsla och repression
• Kultur för alla – inte bara några få

Kopiera länk