Uncategorized

Ikväll fattar kommunstyrelsen beslut om att sälja 1000 lägenheter – Vänsterpartiet reserverar sig

Botkyrkabyggen har som bekant hemställt till kommunfullmäktige om att få sälja ut 1000 lägenheter ur sitt bestånd. Ikväll fattas beslut i kommunstyrelsen i frågan. Vänsterpartiet kommer att reservera sig emot beslutet.

– Försäljningen innebär sociala risker, samtidigt som inga reella resurser tillförs bostadsområdet. Vi tycker att risken att kortsiktiga vinstintressen går före de boendes intressen väger tyngre än argumenten för en försäljning. Försäljningen genomförs dessutom utan att man fört någon dialog med Botkyrkabyggens hyresgäster. Därför kommer vi att rösta nej till utförsäljningen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Läs mer om frågan och Vänsterpartiets inställning här.
.

Kopiera länk