Uncategorized

Vi föreslår en återremiss av Botkyrkabyggenärendet

Igår kväll deltog omkring 250 hyresgäster från Alby i ett möte som Hyresgästföreningen arrangerade i området. Mötet syftade till att hyresgästerna skulle få en möjlighet att ställa frågor till kommunpolitikerna om den planerade utförsäljningen av 1 000 av Botkyrkabyggens lägenheter i Alby. De politiker som närvarade var Katarina Berggren (S), Bosse Johansson (S) och Nooshi Dadgostar (V), ledamot i Botkyrkabyggens styrelse.

– Jag är glad att Hyresgästföreningen ordnade mötet. De många frågorna och den stora upprördheten bland hyresgästerna visade på behovet att beslutsfattarna pratar med dem som berörs av beslutet. Men dialogen borde egentligen ha inletts för länge sedan, och på initiativ av de politiker som vill sälja ut, säger Nooshi Dadgostar.

Vänsterpartiet kommer under torsdagens debatt i kommunfullmäktige att yrka på att ärendet återremitteras.

– Jag är vanligtvis stolt över att Botkyrka är en kommun med höga ambitioner när det gäller dialog, delaktighet och demokrati. Därför är jag besviken på att så inte har varit fallet kring den här frågan. Men trots knapphändig information från kommunen och bolaget, har människor själva tagit initiativ till möten och försökt göra sig hörda. Vi vill ge kommunfullmäktige en möjlighet att stanna upp och lyssna på vad Albyborna har att säga. Därför kommer vi att yrka på att ärendet återremitteras imorgon, säger Mats Einarsson (V), gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Kommunfullmäktigedebatten om försäljningen startar klockan 09.00 imorgon, på Hallunda Folkets Hus. Allmänheten är välkommen att komma och lyssna.

Beslutsunderlagen finns att läsa på kommunens hemsida: https://botkyrka.se/Nmndprotokoll/2012-06-04%20Kommunstyrelsen%20-%20handlingar%20-%20del%201.pdf

 

Kopiera länk