Ordförande har ordet

Trevlig sommar!

Anna Herdy, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka

När vi samlades för års­möte i början av mars, antog vi en verksamhetsplan med höga ambitioner. Vi skrev om att vi skulle bli ett synligare parti som lyssnar på medbor­garna och visar att det gör skillnad att rös­ta på eller engagera sig i Vänsterpartiet. Som en av våra prioriterade frågor pekade vi ut bostadsfrågorna, och vi skrev att ”Vi ska vara hyresgästernas parti. Vi försvarar Botkyrkas allmännytta och motverkar utförsäljningar”. Vi konstaterade att det inte räcker med att vi är duktiga i nämn­der och fullmäktige, utan att ”Det är minst lika viktigt vad vi gör innan och ef­ter exempelvis fullmäktigesammanträdet, som vad vi gör på plats.”

Läs hela inlägget.

 

 

Kopiera länk