sida

10. Marit Strand Pettersen, Alby

Marit Strand Pettersen, Alby, 48 år, socialarbetare

”Omtanke, solidaritet och medmänsklighet”

– Jag vill arbeta för en politik som präglas av omtanke, solidaritet och medmänsklighet. Där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter att skapa sina liv. Där klassklyftorna minskar och på sikt försvinner. Jag värnar om vår miljö och vårt klimat och jag brinner för socialpolitiska frågor.

Kopiera länk