sida

3. Bekir Uzunel, Tullinge

Bekir Botkyrka
Bekir Uzunel, 49 år, Tullinge, konsult. Foto: Kalle Larsson

”Vänsterpartiet arbetar för likvärdiga skolor”

– Vänsterpartiet arbetar för likvärdiga skolor inom hela Botkyrka kommun. Målet för Vänsterpartiet är att minska skillnader i resultat på grund av kön, socioekonomisk och sociokulturell bakgrund.

 

Kopiera länk