sida

6. Pia Carlson, Fittja

Pia
Pia Carlson, Fittja, 64 år, bibliotekarie

”Satsa på föreningslivet”

– Alla ska ha möjlighet att ha ett roligt och utvecklande fritidsintresse. Det är särskilt viktigt att barn och ungdomar har lika möjlighet att ta del av olika verksamheter som erbjuds. Biblioteken har en viktig roll inte bara som förmedlare av information och litteratur utan också som mötesplatser.  Också viktigt att satsa på föreningslivet, som spelar en stor roll i människors vardag.

Kopiera länk