sida

10. Rose-Marie Holmgren

Sysselsättning: Pensionär

Sysselsättning: Pensionär

Bor: Grödinge

Vad är det bästa med Botkyrka? Botkyrka är en spännande och mångskiftande kommun både när det gäller befolkning, bebyggelse och landskap.

När gick du med i Vänsterpartiet? 1979

Varför gick du med i Vänsterpartiet? För att det var (och är) det enda partiet som står för ekonomisk och social rättvisa.

Finns det någon politisk fråga som du är extra intresserad av? Varför? Eftersom allt hänger ihop i samhället och politiken är det lite svårt att särskilja någon specifik fråga. Det får bli flera: Skola, äldrevård, kultur och sociala frågor t.ex. Bättre kollektivtrafik och fler cykelvägar vill jag också arbeta för.

Vilka livserfarenheter tycker du att du har störst nytta av i ditt politiska arbete? Att ha växt upp i en arbetarfamilj har gett mig erfarenheter som bidragit till min socialistiska övertygelse. Klassamhället existerar tyvärr fortfarande om än något mer polerat.

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli politiskt aktiva? Tveka inte, sätt igång!

Har du några andra fritidsintressen? Jag läser mycket, gärna engeska deckare och poesi. Jag tycker om att gå långa promenader, cykla, gå i skogen och plocka svamp.

Kopiera länk