sida

6. Julieta Larin

Sysselsättning: Arbetar på Mångkulturellt Centrum i Fittja

Sysselsättning: Arbetar på Mångkulturellt Centrum i Fittja

Bor: i Fittja

Vad är det bästa med Botkyrka?
Den kulturella mångfalden.

När gick du med i Vänsterpartiet?
I Sverige i mitten på 90-talet

Varför gick du med i Vänsterpartiet?
Därför det var en självklarhet för mig som var med i vänsterrörelse FMLN nuvarande motsvarighet till vänsterpartiet i El Salvador sedan i slutet av 70-talet.

Finns det någon politisk fråga du är extra intresserad av? Varför?
Jämställdhet och feminism. För att det fortfarande behövs.

Vilka frågor tycker du är viktigast i din nämnd?
Jag sitter i barn- och ungdomsnämnden. För mig är det viktigast att tänka på att barnen är framtiden.

Vilka livserfarenheter tycker du att du har störst nytta av i ditt politiska arbete?
Jag försöker dra nytta av alla mina erfarenheter.


Vad vill du säga till andra som funderar på att bli politiskt aktiva?
Jag skulle vilja säga att våga och göra det – Våga bli politisk aktiv alla behövs

Har du några andra fritidsintressen?

Kopiera länk