sida

8. Pia Carlson

Sysselsättning: Arbetar som bibliotekarie vid Stockholms universitet

Sysselsättning: Arbetar som bibliotekarie vid Stockholms universitet

Bor: Eriksberg/Hallunda

Vad är det bästa med Botkyrka? Närheten till storstaden och till naturen

När gick du med i Vänsterpartiet? 2008

Varför gick du med i Vänsterpartiet? Vänsterpartiet är för mig ett självklart val. De har den bästa politiken. Har alltid röstat på v. Men nu kände jag att det var dags att göra något för att det ska bli ett regeringsskifte i höst. Tycker det vore förödande med en borgerlig regering i ytterligare 4 år.

Finns det någon politisk fråga som du är extra intresserad av? Varför? Många frågor är viktiga. Men kulturen ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Vilka frågor tycker du är viktigast i din nämnd? Kulturfrågor förstås. Tycker att vi ska ha ett rikt och varierat kulturliv i Botkyrka, där biblioteken i varje kommundel med sin verksamhet utgör en bas.

Vilka livserfarenheter tycker du att du har störst nytta av i ditt politiska arbete? I mitt arbete som bibliotekarie blir jag hyfsat insatt i biblioteks- och kulturfrågor. Detta även om jag arbete är på en annan typ av verksamhet med an annan uppgift än kommunbiblioteken.

Vad vill du säga till andra som funderar på att bli politiskt aktiva? Fundera inte så mycket. Våga testa. Alla behövs i politiken.

Har du några andra fritidsintressen? Jag gillar att dansa och då blir det lindy hop eller tango. Andra intressen är musik, konst, litteratur.

Kopiera länk