sida

Bekir Uzunel till landstinget!

Bekir Uzunel från Tullinge är förstanamn på Vänsterpartiets landstingslista i den södra länsdelen. Botkyrka- politiken har ställt några frågor om hur han ser på landstingspolitiken.
– Vi måste bekämpa ojämlikheten inom sjukvården! Den offentligt finansierade sjukvården måste utformas så att den svarar mot alla samhällsklassers och båda könens livsvillkor. Resurserna ska fördelas likvärdigt och behov.

Bekir Uzunel från Tullinge är förstanamn på Vänsterpartiets landstingslista i den södra länsdelen. Botkyrka- politiken har ställt några frågor om hur han ser på landstingspolitiken.
– Vi måste bekämpa ojämlikheten inom sjukvården! Den offentligt finansierade sjukvården måste utformas så att den svarar mot alla samhällsklassers och båda könens livsvillkor. Resurserna ska fördelas likvärdigt och behov.

Är det inte så i dag?
Nej, verkligen inte. Många män- niskor i socialt utsatta områden söker sig inte till vården i tid. De väntar för länge med sina besvär. Den lokala sjukvården måste arbeta mer uppsökande och förebyggande. Men den borgliga majoriteten har infört ett system som missgynnar de vårdcentraler som skulle behöva mest resurser, till exempel här i Botkyrka.

Är privat vård en lösning?
– Tvärtom, privatiseringen skapar nya problem. På kort tid har privatiseringen av vården slagit sönder väl fungerande vårdkedjor. Den privata vården bedrivs i själva verket av fem stora koncerner som ägs av riskkapitalbolag som bara har vinst som drivkraft. De vinster som dessa bolag tar ut är resurser som tagits ifrån sjukvården. Dessutom är den demokratiska insynen i den privat drivna vården väldigt begränsad.

Förutom sjukvården är kollektivtrafiken landstingets uppgift. Hur ser du och Vänsterpartiet på den?
– Vi måste satsa mycket mer på kollektivtrafiken och den ska ägas och drivas gemensamt. Vi vill satsa på spårburen trafik och trådbussar och vi vill avskaffa spärrarna för att minska trängseln och minska kostnaderna. Det fungerar i andra storstäder, så varför inte här? Kollektivtrafiken måste göras mer bekvämare, snabbare och mer tillgänglig.

S, V och MP har kommit överens om en folkomröstning om motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Hur ska du rösta?
– Jag och Vänsterpartiet röstar givetvis för att 30 miljarder satsas på kollektivtrafiken och inte på förbifarten. Om den byggs kommer vi inte att klara miljömålen.

Kopiera länk