• Hem
 • Botkyrka – en i...
sida

Botkyrka – en internationell kulturarena

Kulturen har potential att skapa möten mellan människor över olika gränser. Ett levande och varierat kulturliv, där alla kan göra sig hörda, utvecklar demokratin och stärker yttrandefriheten. Bildning och kultur är grunden för den humanism, den kunskap och de värderingar som förenar människor. Kulturen berikar och ger kraft till arbete och till delaktighet i samhället. Kulturen är en social kraft som kan motverka kriminalitet, social segregering, främlingsfientlighet och rasism. Grundläggande för att kulturen ska få den rollen i samhället är att alla får tillgång till den. Ett rikt kulturliv är dessutom viktigt för att Botkyrka ska fortsätta utvecklas. Därför ska kommunen stödja den kulturella verksamhet som finns och underlätta för nya föreningar och verksamheter att etablera sig.

Kulturen är en närande kraft, värd att satsa resurser på. Kulturlivet i vår kommun är viktigt både för oss som redan är kommuninvånare och för att fler ska upptäcka Botkyrka. Genom föreningar som Scenskolan Fejm, Cirkus Cirkör och Fanzingo och många andra i kulturklustret Subtopia har Botkyrka fått en unik position i det svenska och internationella kulturlivet. Dessa föreningar och initiativ av liknande karaktär måste främjas av kommunen. Konsthallen, Riksteatern och Folkets husföreningarnas arrangemang är andra ovärderliga inslag i Botkyrkas kulturliv.

I en tid av snabba förändringar ökar behovet av kunskap om vår historia och vårt kulturarv. Inte minst den lokala folkliga kulturtraditionen utgör en väsentlig del i den interkulturella gemenskap som växer fram i vår kommun. Alla som växer upp i Botkyrka eller som fått en ny hembygd i vår kommun måste ges möjligheten att lära känna dess historia. Bildningsförbundens arbete för att fördjupa kulturell och social gemenskap och göra kulturen till en självklar del i människors liv måste ges ett större stöd. Mångkulturellt Centrum gör en viktig insats med att dokumentera, presentera och forska om Botkyrkas många kulturella uttryck. Vi vill värna och utveckla det ideella och lokala kulturlivet genom stöd till kulturarbetare och kulturevenemang och ge Botkyrkaborna tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud i den egna kommunen.

Bibliotekens roll i Botkyrka är central. Det är inte bara en plats där man lånar böcker, utan våra bibliotek är också viktiga mötesplatser i våra olika kommundelar. Våra bibliotek är duktiga på att utveckla sin verksamhet tillsammans med sina besökare. På biblioteken i Botkyrka hittar vi öppen scen-arrangemang, där angelägna samhällsfrågor diskuteras. Där finns verksamhet för småbarnsföräldrar och barn och där inspireras unga till att hitta litteratur, och även lust till att skriva själva.

Vänsterpartiet menar att biblioteken ska utvecklas och bredda utbudet med flera olika sorters media, film, musik, spel m.m. utan att inskränka den tryckta litteraturens ställning. Det är viktigt att biblioteken ges förutsättningar att kontinuerligt kunna förnya sitt utbud och att de erbjuder litteratur och andra medier på många olika språk. All utlåning ska självklart vara kostnadsfri. Dessutom kan öppettiderna utökas och lokalerna kan bli större och bättre så att biblioteken ännu bättre kan fungera som lokala mötesplatser. Vi tycker att det är viktigt att ha kvar ett bibliotek i varje kommundel. Vi ska fortsätta att satsa på Kulturskolan och göra den helt avgiftsfri.

Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att bibliotekens utbud och tillgänglighet utökas
 • Att utveckla bibliotekens funktion som lokala mötesplatser
 • Stärkt stöd till det lokala kulturlivet med bidrag, lokaler, stipendier m.m.
 • Utvecklingsmöjligheter för konsthallen
 • Fortsatt stöd till nycirkusen
 • Årliga kulturfestivaler
 • Avgiftsfri kulturskola
 • Kulturskoleverksamhet i fler kommundelar
 • Stärkt stöd till föreningslivet och folkbildningen
 • Att Botkyrka ska bli ledande inom upplevelser och kreativitet
Kopiera länk