• Hem
  • Kampanj: Fler h...
sida

Kampanj: Fler hyresrätter!

Höj inte min hyra! Bygg hyresrätter!

3Vänsterpartiet Botkyrka har inlett en kampanj för att fler hyresrätter ska byggas i kommunen. Vi gör det självklart mot bakgrund av den stora bostadsbrist som råder i Stockholmsregionen. Bostadsbristen diskuteras allt oftare, men lösningarna skiljer sig åt. Flera högerpartier vill införa marknadshyror vilket beräknas höja hyrorna i Botkyrka med cirka 66 procent. Läs mer om detta här.

Vänsterpartiet Botkyrka har inlett en kampanj för att fler hyresrätter ska byggas i kommunen. Vi gör det självklart mot bakgrund av den stora bostadsbrist som råder i Stockholmsregionen. Bostadsbristen diskuteras allt oftare, men lösningarna skiljer sig åt. Flera högerpartier vill införa marknadshyror vilket beräknas höja hyrorna i Botkyrka med cirka 66 procent. Läs mer om detta här.

Marknadshyror innebär att hyresvärden fritt får sätta hyran och att den som kan betala mest får lägenheten. Vänsterpartiet tycker att det är en dålig idé som skulle leda till att många inte skulle ha råd att bo kvar i sina hem. Hyrorna bör även i fortsättningen sättas efter förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästernas representanter, menar vi.

Tre riktigt bra argument för fler hyresrätter i Botkyrka:

    1. Fler skulle få en chans att bo i en egen lägenhet. I dag är det (allt för) vanligt att människor har en otrygg anställning, exempelvis allmän visstid eller behovsanställning. Särskilt vanligt är detta för ungdomar. Det är mycket svårt att få ett lån på banken om man har en ostadig inkomst. Därför är det viktigt att det finns ett starkt allmännyttigt bestånd av hyresrätter, med lägre inkomstkrav.

2. Trångboddheten skulle minska. Botkyrka kommun är den kommun i Sverige vars invånare bor på minst yta per person. I genomsnitt har varje Botkyrkabo 27 kvadratmeter till sitt förfogande. Särskilt trångt är det bland gruppen som har behov av en egen hyresrätt. En viktig politisk målsättning måste vara att förbättra boendemiljön för människor. Därför behövs fler hyresrätter så att fler får tillgång till ett eget rum. En stark allmännytta ökar möjligheten att genom demokratiska beslut påverka bostadspolitiken i rätt riktning, istället för privatvärdar som främst har vinstmaximering som prioritet.

3. En större andel hyresrätter gör samhällsekonomin mindre känslig för fastighetskriser. Idag talas mycket om en kommande fastighetsbubbla. Om en sådan krasch skulle inträffa förstärks de negativa effekterna av raset om många människor sitter med stora lån till banken. En persons privatekonomi påverkas mindre om hen bor i hyresrätt. Fler hyresrätter skulle stabilisera samhällsekonomin.

Tre riktigt bra argument mot införandet av marknadshyror:

1.Marknadshyror skulle göra det dyrare att hyra en lägenhet. Med dagens enorma bostadsbrist skulle hyran öka väldigt mycket om fastighetsägarna gavs möjlighet att fritt sätta hyran, istället för att som idag förhandla med hyresgästernas representanter. I Botkyrka beräknas hyran höjas med 66 procent enligt siffror från 2015, om marknadshyror skulle råda. Det innebär att många skulle få svårt att betala, alternativt att en så stor del av inkomsten skulle gå åt till hyran att man tvingas dra in på mycket annat. Det är varken bra för den enskilde eller för ekonomin som helhet.

2. Marknadshyror skulle öka trångboddheten. När ett hushåll inte har råd med hyran tvingas man att tränga ihop sig, för att på så sätt kunna dela kostnaden på fler personer. Det försämrar bostadsstandarden för hyresgästerna och det ökar slitaget på fastigheterna. Det rimmar illa med ambitionen om en god boendestandard som social rättighet.

3. Ibland hävdas att marknadshyror skulle leda till att bostadsbristen försvinner. Det är inte sant. Stora delar av bostadspolitiken är redan idag marknadsstyrd. Priset på bostadsrätter regleras exempelvis av marknadskrafterna och sätts alltså helt efter utbud och efterfrågan. Om marknaden vore en universallösning skulle bristen på bostäder i så fall byggts bort av bostadsrätter. Detta händer inte, eftersom byggbolagen har ett egenintresse i att upprätthålla bristen på bostäder för att på så sätt kunna höja priserna och få ut mer i vinst.

Skriv på mot marknadshyror här: www.hojinteminhyra.se.

Läs mer:

Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd i Stockholm, skriver i Dagens samhälle om hur vi kan få till fler hyresrätter i Sverige. Läs mer här.

Nooshi Dadgostar (V), riksdagsledamot från Tumba och bostadspolitisk talesperson, ger tips till den nytillträdde bostadsministern om hur V menar att vi kan får fram fler bostäder. Läs mer här.

Kopiera länk