• Hem
  • Rösträtt till k...
sida

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du antingen är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen eller är medborgare i något annat land än dem som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Kopiera länk