• Hem
  • Vi bygger Botky...
sida

Vi bygger Botkyrka

Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett starkt självförtroende. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt ovanligt träffande! Men Botkyrkas självförtroende bygger inte på förmögenheter och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten växer inte sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land eller i andra länder. Det är en styrka som kommunen måste bli bättre på att understödja och använda.

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att satsa på bostäder, förskolor, skolor, kultur och äldreomsorg och allt annat som behövs i ett väl fungerande samhälle för alla. Men klassklyftorna finns även i Botkyrka. De måste bekämpas och minskas genom en tydlig vänsterpolitik för rättvisa och jämlikhet. Vi ska bygga ett Botkyrka för alla!

Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – en stor andel invånare med internationella erfarenheter och stora språkkunskaper är en ovärderlig tillgång för näringslivet i en globaliserad ekonomi. De företag som först inser det har ett enormt försprång. Men det krävs också en ambitiös kommunal arbetsmarknads- och utbildningspolitik som skapar nya vägar till arbete och studier för fler.

Botkyrka har setts som en föregångare på kulturens och upplevelsernas arena. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas föreningar och eldsjälar. De ska få ännu bättre möjligheter att verka.

Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö bort. Vi vill göra det lättare för Botkyrkaborna att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och kön avgör i stor utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell möjlighet, att delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning, en del av demokratin.

Vänsterpartiet styrde Botkyrka tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet mellan 2006 och 2018. Vi åstadkom en hel del. I stället för skattesänkningar och nedskärningar satsade vi på den gemensamma välfärden och vi investerade i utbildning och kultur. Vi stärkte barnomsorgen genom att bli den första kommunen i Sverige som gav alla barn rätt till 35 timmars förskola. Vi öppnade barnomsorg på obekväm arbetstid, så att även exempelvis ensamstående mammor kan jobba. Vi införde rätt till heltid för kommunens anställda. Vi satsade på yrkesutbildning för unga och vuxna och skapade en framgångsrik lokal arbetsmarknadspolitik. Vi var den mest offensiva kommunen när det gäller klimatpolitik och vi såg till att alla ungdomar hade en fritidsgård att gå till.

Efter valet 2018 ersattes Vänsterpartiet av tre borgerliga partier i den styrande majoriteten. Det har märkts. Stora delar av hemtjänsten har privatiserats. Rätten till heltidsförskola för alla finns inte längre. Klimatarbetet har halkat efter. Socialtjänsten är underfinansierad. Vänsterpartiet är berett att med ditt stöd sätta Botkyrka på rätt kurs igen!

Det spelar roll vilket parti du röstar på! Vänsterpartiet är garanten för att välfärd och allmännytta inte privatiseras och säljs ut. En röst på Vänsterpartiet är en röst för minskade klassklyftor, fördjupad demokrati och lika rättigheter för alla. Det är en röst för en radikal miljö- och klimatpolitik och mot privatiseringar, marknadslösningar och växande klassklyftor. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett Botkyrka för alla.

Kopiera länk