artikel

Dags för en tandvård alla har råd med!

Sedan priserna på tandvård avreglerades 1999 har de ökat med i genomsnitt 55 procent under perioden 1999-2003 enligt Konkurrensverket. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att införa ett heltäckande högkostnadsskydd där också tandvården ingår.
Vänsterpartiet har länge hävdat att tänderna är en del av kroppen och att kostnaderna för tandvården därför ska ingå i samma högkostnadsskydd som resten av sjukvården. Nu har effekterna av avregleringen av tandvårdspriserna börjat visa sig, och farhågorna om att bra tänder riskerar att åter bli en klassfråga börjat besannas: personer som är arbetslösa går till tandläkaren mer sällan än andra grupper. LO-medlemmar besöker också tandläkaren mindre ofta än tjänstemän.

Vänsterpartiets socialutskottsgrupp i riksdagen har nyligen skrivit en rapport om effekterna och med förslag på reformer och en mer solidarisk finansering. Att direkt införa gratis tandvård för alla skulle kosta cirka 11 miljarder kronor enligt 2003 års siffror. Det ryms inte inom ramen för ett års budget, men väl inom ramen för de närmaste sju åren.

Vänsterpartiet vill därför börja med att förlänga den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Ett första steg skulle beröra åldersgruppen 20 till 25 år. För övriga åldersgrupper bör tandvården stegvis inordnas i det ordinarie högkostnadsskyddet som gäller för övrig vård.

I rapporten föreslås också en kvalitetsssäkring av tandvården, liknande den som finns inom övrig sjukvård. En satsning på kvalitetssäkring inom tandvården skulle innebära ökad tillsyn av kompetens, behandlingsriktlinjer, ökade möjligheter att framföra klagomål för patienten, produktkontroller och inte minst garantier vid behandling.

Läs hela rapporten på
https://www.vansterpartiet.se/cs-media/xyz/000028137.pdf

Kopiera länk