artikel

Hyfsat delår – onödiga nedskärningar

Kommunens delårsrapport för januariaugusti visar ett kraftigt överskott jämfört med samma period 2004. Ekonomernas prognos indikerar att även budgetåret 2005 får ett överskott på 17,8 miljoner kronor. Inte så tokigt.
Ändå har några nämnder svårt att få ekonomin att gå ihop. Enligt vår uppfattning beror det på att man helt enkelt har fått för lite pengar för 2005. I vår flerårsplan anslog vi pengar bland annat till dessa nämnder genom att ta pengar ifrån överskotten, det vill säga de pengar som majoriteten vill spara. Under resten av flerårsplaneperioden kommer dessa överskott att stiga, vilket vi vänt oss emot. Det är viktigare att ha en bra verksamhet än att samla i ladorna. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att hålla sin budget. Vi tror inte att det är möjligt om man inte sparar och skär ner.

Snart är det dags för ettårsplanen, den som ska ge verksamheten de ekonomiska förutsättningarna för 2006. Vänsterpartiet kommer inte att gå med på fler nedskärningar än de som redan gjorts. Vi kommer att lägga en budget som tar hänsyn till de eftersatta behov som finns i flera nämnder.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige

Kopiera länk