artikel

Nya miljöhot mot Loviseberg och Hågelby

En ny distributionsterminal kan bli aktuell i Loviseberg. Detta innebär både skador på miljön i området och en ökad tung trafik på bland annat Hågelbyleden. Men trots det överväger man inte andra alternativ som finns.
Etableringen av partihallarna i Loviseberg innebar en betydande skada i en utomordentligt fin naturmiljö. Beslutet var också omstritt. Socialdemokraterna drev frågan hårt medan Vänsterpartiet från början var emot.

Vårt alternativ som vi sedan länge drivit var att logistisk verksamhet med omfattande tung biltrafik skulle etableras utefter E4-E20-stråket. Det förklarades då ogörligt med hänvisning till att det inte fanns planlagd mark i det området. Vidare hänvisade socialdemokraterna till att partihallarna skulle medföra uppemot 400 arbetstillfällen. Av sysselsättningsskäl accepterade Vänsterpartiet slutligen etableringen av partihallarna men vi motsatte oss samtidigt ytterligare etableringar i Lovisebergsområdet.

Idag kan vi se att uppskattningen av arbetstillfällen överdrevs och att verksamhet av detta slag framöver beräknas kräva allt mindre arbetskraft.

Socialdemokraterna framhärdar dock och vill nu upplåta mark för en ny jättelik distributionsterminal i Loviseberg. I ännu större omfattning än i dag skall långtradarna tillåtas gå i skytteltrafik genom kommunens centrala och natursköna delar. Hågelbyleden skall därtill byggas ut till en fyrfilig genomfartsled. Detta undergräver attraktiviteten i Hågelbys fritidsområde och förstör den natur- och kulturmiljö som, enligt en studie gjord av kommunen, har ett mycket stort skyddsvärde.

Vänsterpartiets alternativ står fast, utnyttja den redan störda miljön utefter E4-E20 från Eriksberg och söderut. Alla som rest till Arlanda kan se att en rad norrkommuner löst alla problem och utnyttjat motorvägsområdet för olika verksamheter vilka därmed fått goda kommunikationsmöjligheter. Men här i Botkyrka ligger som en död hand över denna självklara lösning som både kan ge arbetstillfällen, skona väsentliga miljövärden och minimera buller och föroreningar i utsatta områden.

Vi vill förbättra säkerheten på Hågelbyleden och förverkliga tanken på en snabbspårväg som på ett effektivt och miljövänligt sätt förbinder kommunens norra och södra delar.

Folke Olsson

Kopiera länk