artikel

Slå vakt om fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna i Botkyrka spelar en stor roll för att våra ungdomar skall ha tillgång till en god och meningsfull fritid. Men trots insikten om detta drivs fritidsgårdsverksamheten i Botkyrka på sparlåga. Anslag skärs ner, öppettiderna begränsas, trots att de negativa sociala konsekvenserna är uppenbara och kostnadskrävande. Situationen i Tumbaområdet är akut och har lett till att medborgarna reagerar. Ett väl genomtänkt medborgarförslag om fritidsgård i Tumba har lagts fram till kommunfullmäktige men den nuvarande politiska majoritetens svar blev hänvisning till pågående utredning. Från Vänsterpartiets sida ville vi ha en samtidig dialog med förslagsställarna för att ta tillvara deras väl dokumenterade kompetens i utredningsarbetet när det gäller att arbeta med ungdomar.
När Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna förra hösten bland annat begärde mer pengar till fritidsgårdarna avbröt socialdemokraterna och miljöpartiet samarbetet med oss.

Vi fortsätter dock att hävda ungdomarnas behov av en meningsfull fritid, vi stöder de föreningar som gör en stor insats genom att driva fritidsgårdar och vi har som mål att det skall finnas tillgång till bra fritidsgårdar i alla kommundelar.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden

Kopiera länk