artikel

Skolans verksamhet ska vara avgiftsfri

Vänsterpartiet anser att skolan, som varande en skattefinansierad verksamhet, inte ska ta ut några avgifter av föräldrarna vid utflykter och liknande. Flera andra kommuner har uppmärksammat frågan och satt en gräns för den summa som skolorna har rätt att avkräva föräldrarna och en kommun har i sin budget anslagit 700 000 kronor till utflykter. Vänsterpartiet vill att något görs även i Botkyrka och har ställt en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Nedan följer interpellationen i sin helhet:

– – –

Det har kommit till min kännedom att barnen i skolan avkrävs pengar för att delta i vissa utflykter. Summorna varierar, det har enligt uppgift förekommit att elever fått betala 490 kronor och även 700 kronor för en resa till annan ort för att åka skidor. Vid ett tillfälle har elever avkrävts 55 kronor för att åka till äventyrsbadet i Södertälje för att där ha en NO-lektion(!)

Enligt uppgift händer det att barn hålls hemma av föräldrarna och sjukanmäls när klassen ska göra heldagsutflykter där barnen uppmanas att ta med sig matsäck eftersom man inte anser sig ha råd att skicka med mat. För fattiga föräldrar är skollunchen många gånger en garanti för att deras barn får tillräcklig och näringsrik föda under skoldagarna. Skollunchen är gratis. Det är därför rimligt att elever som deltar i en utflykt får med sig en matlåda från skolans kök.

Enligt skolverkets normer kan det vara tillåtet att ta ut en mindre summa pengar till utflykter. Vänsterpartiet anser att skolan, som varande en skattefinansierad verksamhet, inte ska ta ut några avgifter av föräldrarna oavsett summans storlek. I en kommun som Botkyrka med dess socioekonomiska sammansättning innebär detta dessutom en orättvisa genom att föräldrar i vissa områden och skolor har ekonomiska förutsättningar att bekosta dessa aktiviteter utan att det betyder någon större försakelse och andra inte.

Flera andra kommuner har uppmärksammat frågan och satt en gräns för den summa som skolorna har rätt att avkräva föräldrarna och en kommun har i sin budget anslagit 700 000 kronor till utflykter.

Med anledning av dessa uppgifter vill jag ställa följande frågor till Barn- och ungdomsnämndens ordförande:

Är du medveten om att skolor kräver föräldrar på pengar för aktiviteter som anordnas under skoltid?

Om nej, tänker du stävja den här formen av avgiftsuttag från föräldrarna?

Kan du tänka dig att skolan får ökade resurser för utåtriktade aktiviteter?

Eftersom alla barn har rätt till fri skollunch: Tycker du att det är rimligt att barnen får med sig mat från skolan under heldagsutflykter?

Om ja, tänker du se till att detta genomförs?

Rose-Marie Holmgren (v)

– – –

Interpellationen besvaras i kommunfullmäktige den 30 mars.

Kopiera länk