artikel

Äntligen Fixar-Malte!

Nu har kommunfullmäktige beslutat att det ska inrättas en tjänst som Fixar-Malte. Och det blir fler, det är även bestämt kommunen ska knyta en del av de så kallade plusjobben till denna typ av uppgifter. Fixar-Malte själv ska fungera som arbetsledare. En vänsterpartimotion ligger till grund för beslutet som innebär att innebära att kommunens äldre invånare kan få hjälp med riskabla vardagssysslor.
Är man lite till åren och syn och balans inte längre är helt perfekt kan det vara riskabelt att klättra på stolar eller stegar för att skruva i glödlampor och sätta upp gardiner. Hemmet är en farlig miljö för många äldre, fallolyckorna ökar. 1 100 äldre dör årligen och 42 000 skadas, många allvarligt. Ju äldre personerna är, desto allvarligare blir skadorna och dess konsekvenser. Mycket mer måste alltså göras när det gäller skadeförebyggande åtgärder för äldre. Förutom mänskligt lidande kostar också dessa olyckor och skador enorma summor, nästan 5 miljarder kronor.

Fixar-Malte behövs alltså och har blivit en succé i de kommuner som redan inrättat en sådan tjänst. Det finns alltså erfarenheter att dra nytta av för Botkyrkas del. Först på plan var Höganäs där Malte Larsson anställdes, därav begreppet Fixar-Malte. Fallskadorna hos de äldre i Höganäs har minskat högst väsentligt och såväl de äldre som kommunalrådet är mycket nöjda. Man har också lyckats väl med att dra gränsen mellan vad som är hemtjänstens uppgifter och vad en Fixar-Malte ska hjälpa till med. För det är viktigt. Det är absolut inte meningen att hemtjänstens verksamhet ska kunna krympas för att denna tjänst inrättas. Det finns ett behov av en ytterligare utökad hemtjänst och då är det fler tjänster som gäller, vilket Vänsterpartiet har tagit fasta på i såväl flerårbudget som ettårsbudget. Det finns sannerligen nog med uppgifter för en Fixar-Malte ändå, till exempel fästa upp ledningar som ligger lösa, tejpa mattkanter, ordna härvor av telefonsladdar, åtgärda hala golv i bad- och duschutrymmen, sätta upp tavlor och som sagt skruva i glödlampor och sätta upp gardiner m.m, m.m.

Verksamheten har också en social dimension. Många äldre är ensamma och uppskattar ett besök av en Fixar-Malte. Tillfälle ges att växla några ord och kanske till ett samtal vid köksbordet över en kopp kaffe.

I Vänsterpartiet är vi mycket glada över att vår motion bidrar till att göra tillvaron för de äldre säkrare och tryggare. Helst hade vi dock sett att det hade inrättats ordinarie tjänster i stället för plusjobben. Men huvudsaken är att de äldre får möta ett gäng motiverade, glada och kunniga fixarmaltar, både tjejer och killar. Det krävs nämligen ett stort mått av social kompetens för att rätt platsa i detta fixargäng.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige

Kopiera länk