artikel

En liten rättvisa i alla fall

På decembersammanträdet i socialnämnden togs beslutet att socialbidragen inte skulle minskas med motsvarande när barnbidraget höjs. Det är ett bra och rättvist beslut.
Normen för försörjningsstödet ger inte utrymme för något mer än det allra nödvändigaste och det är inte rimligt att de familjer som är i behov av detta för sin försörjning ska gå miste om det välbehövliga tillskott som en extra hundralapp ger.

Fortfarande tillämpas de gamla reglerna i många kommuner, men en lagändring är på väg. Det är bra att socialnämnden är i framkant när det gäller att underlätta tillvaron för fattiga familjer. Vänsterpartiet har också på riksnivå arbetat för en lagändring.

Det finns dock mer att göra för att undanröja orättvisor när det gäller reglerna för försörjningsstödet i Botkyrka. I familjer med socialbidrag där ungdomar sommarjobbar minskas bidraget med det belopp som överstiger 6000 kronor av lönen. Det innebär alltså att dessa ungdomar endast får behålla 6000 kronor och detta anser Vänsterpartiet vara en klar orättvisa i jämförelse med ungdomar situation i bättre lottade familjer. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att denna regel slopas.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden

Kopiera länk