artikel

”Länsstyrelsen sågar Förbifart Stockholm”

Så löd rubriken i Dagens nyheter den 27 januari och av artikeln framgår att Länsstyrelsen, med landshövding Mats Hellström i spetsen, har dragit precis samma slutsatser om det redan tidigare spolade vägprojektet som Vänsterpartiet i Botkyrka. Skälen är desamma som vi redovisade när vi yrkade avslag på kommunens positiva yttrande till förbifarten.
Länsstyrelsens miljö- och planeringsdirektör Lars Nyberg säger till DN att – ”det vore fel av oss, med hänsyn till miljöbalken, att inte påpeka att Förbifarten riskerar att skada väsentliga , och i vissa avseenden unika, natur- och kulturvärden som är av riksintresse.”

Även Svenska naturskyddsföreningen delar Vänsterpartiets uppfattning och framför i DN den 28 januari ”att motiven för att överhuvudtaget bygga en ny förbifart blir allt svagare och att gällande regionplan (Rufs) är redo för papperskorgen.”

Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förkastar också Förbifart Stockholm och förordar tillsammans med Länsstyrelsen det som kallas Diagonal Ulvsunda, vilket är ett betydligt mindre omfattande alternativ som inte alls berör de känsliga områden som skulle drabbas av Förbifart Stockholm.

Det är Vägverket som utrett de olika alternativen och som driver alternativet Förbifart Stockholm, ivrigt påhejat av alla betongpartier i Stockholmsregionen, inklusive de i vår kommun. Detta trots att Vägverket självt beskriver Förbifart Stockholm som det alternativ som mest skadar natur- kultur- och friluftsintressen och främst främjar bilismens tillväxt.

Det är således en trafikpolitik mot bättre vetande som Vägverket, socialdemokrater och borgare vurmar för. De enda som kan applådera denna profitabla galenskap torde vara aktieägarna i bil- och anläggningsindustrin. Det finns också ett tredje alternativ, kallat kombinationsalternativet som dock Vägverket ignorerat att utreda närmare, trots att Länsstyrelsen särskilt markerat behovet av att undersöka andra möjligheter än vägutbyggnad. Vägverket medger att Kombinationsalternativet är bäst av klimat och energiskäl och att det gynnar kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet i Botkyrka har från början stött Kombinationsalternativet som bygger på en utveckling av befintlig infrastruktur. Vi vet alla att vi har en ödesdiger utveckling när det gäller klimatet och vår miljö och att det är bokstavligen livsviktigt att göra allt för att värna vår natur. Det finns därför anledning att hålla i minnet att det är Vänsterpartiet som står för en konsekvent miljö- och därmed även en trafikpolitik som kan styra utvecklingen mot ett hållbarare samhälle.

Folke Olsson, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Kopiera länk