artikel

Botvidsgården behövs

Botvidsgården ligger i Trosa kommun. Den ägs av Botkyrka och har tidigare använts som barnkollo. Handikappomsorgen har under senare tid också drivit sommarverksamhet där för sina brukare. Även socialförvaltningen har använts sig av Botvidsgården för familjer med behov av rekreation. Gården är med sitt natursköna läge och närhet till badvatten mycket lämplig för kolloverksamhet
Nu står Botvidsgården och förfaller, samtidigt som behovet av kolloplatser är stort. Men några pengar för en restaurering finns inte avsatta varken i ettårsplanen eller flerårsplanen. Detta framgick genom svaret på en interpellation (längre fråga) som Vänsterpartiet ställt till kommunstyrelsens ordförande.

Idag bereds plats för 120 barn i åldrarna 10-12 år på Sandagård i Strängnäs kommun. Kostnaden är 700 kronor för sex dagar. Mellan 50 och 80 barn som söker blir utan plats. Eftersom den lägre åldersgränsen är satt till tio år skulle det med all säkerhet vara fler barn som blev utan plats om man även lät åtta och nioåringar söka, vilket skulle vara rimligt. Dessutom borde vistelsetiden vara mer flexibel, en del barn skulle nog vilja och behöva en längre vistelse på kollo.

Vi vet att det finns många familjer som inte har råd att åka på semester. För deras barn innebär sommarlovet sällan några större upplevelser utöver dem som närmiljön erbjuder.

I en kommun som Botkyrka är det särskilt viktigt att kunna erbjuda tillräckligt med kolloplatser. Kollo är sol, bad och kompisar och duktiga ledare som organiserar verksamheter till nytta och glädje för barnen. Det är ett fattigdomsbevis att kommunen inte förmår att ordna platser till alla barn som vill till kollo.

Under interpellationsdebatten kom det fram en uppgift som inte fanns med i det skriftliga svaret, nämligen den att Botkyrka och Trosa kommun för diskussionen om Botvidsgårdens fortsatta framtid. Som det framlades kan det möjligen innebära något positivt.

Moderaterna vill gärna sälja Botvidsgården. Uppenbarligen är behovet av kolloplatser ingen stor sak för dem. Vi hoppas verkligen att socialdemokraternas diskussion med Trosa kommun inte utmynnar i ett sådant ställningstagande. Det vore nämligen genuint dumt att göra sig av med denna tillgång som åter skulle kunna bli till stor glädje för Botkyrkas barn. Men då måste Botvidsgården restaureras och inte tillåtas att förfalla.

Rose-Marie Holmgren, gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden

Kopiera länk