artikel

Nej till kommunalförbund

Vänsterpartiet i Botkyrka säger nej till att skapa kommunalföbund med andra södertörnskommuner för miljö- och hälsoskyddsverksamheten och upphandlingen. Förslagen för bort beslutsmakten från de demokratiska församlingarna.
På gårdagens kommunstyrelsemöte yrkade Vänsterpartiet avslag på båda förslagen.

Vår principiella invändning grundar sig på det faktum att den demokratiska processen urholkas genom att beslutsfattandet flyttas från kommunens förtroendevalda till ett förbund med en politisk representation bestående av ett fåtal politiker där de större partierna utgör merparten.

När det gäller miljö- och hälsoskyddsverksamheten ser Vänsterpartiet positivt på en utveckling av arbetsmetoderna, vilket var en del av utredningen. De riskbaserade metoderna för tillsyn och avgifter är kanske den viktigaste delen. De effektiviserar arbetet, lägger resurserna där de behövs mest och är mer rättvisa för företag och övriga tillsynsobjekt.

Samarbetet mellan kommunerna kan säkert utvecklas ytterligare, men detta förutsätter inte att detta bör ske i ett kommunalförbund.

När det gäller upphandlingsverksamheten kan vi konstatera att eftersom upphandling berör den sammantagna kommunala förvaltningen kan det dessutom finnas skäl att anta att förslaget om bildandet av kommunalförbund i en framtid kan föreslås omfatta fler verksamheter. Vänsterpartiet ser en fara i att kommunala angelägenheter ska behandlas i en onåbar och sluten organisation.

Några av de invändningar som tar sig uttryck bland annat vid intervjuer av upphandlingschefer och upphandlingsgrupper gäller rädslan för att närheten till kommunens förvaltningar försämras, att leverantörer som förlorar en upphandling riskerar att bli utslagen från Södertörnsmarknaden och att en större organisation skulle fungera trögare.

Kopiera länk