artikel

Stärk arbetsrätten!

I dag – när de sociala klyftorna växer och de redan rika roffar åt sig fantasibelopp i löner och bonusar, när demokratin och arbetsrätten urholkas när rovdriften på människor och natur skärps, finns det anledning att protestera.
Den första maj kommer Vänsterpartiet Botkyrka att demonstrera i Stockholm. Samling sker på Medborgarplatsen klockan 12.00. Parollen i år är: Stärk arbetsrätten!

Arbetsrätten hotas av förslag från de borgerliga där exempelvis centern vill försämra de ungas anställningsskydd likt förslagen i Frankrike. Arbetsplatserna får ett hårdnande klimat och tystnaden på arbetsplatserna breder ut sig allt mer. Folk är rädda för repressalier, att få sparken, eller har en anställningsform som gör att de inte känner sig trygga nog att våga ställa krav. Obekväma anställda kan köpas ut när arbetsdomstolen säger att företaget gjorde fel när den anställde avskedats.

När vi alla drabbas av kapitalets oförmåga att fördela såväl arbetet som arbetets frukter på ett rättvist sätt, när kvinnor ännu inte intagit sin självklara och jämställda plats på samhällslivets alla områden, när ungdomen berövas sin framtidstro genom arbetslöshet och brist på bostad, då finns det anledning att demonstrera.

När människor, som tagit sin tillflykt till vårt land, drabbas av utslagning, otrygghet och misär, då finns det anledning att ställa krav. När den kapitalistiska globaliseringen plundrar världens fattiga, då krävs en annan världsordning, utan imperialistiska krig och slavliknande arbets- och livsvillkor, då ställs det krav på handling.

Kampen måste föras varje dag men 1 maj är en dag att sätta kraft bakom orden, känna gemenskapens styrka och manifestera den internationella solidariteten i kampen för en ny värld.

Den röda nejlikan – socialismens symbol

I Vänsterpartiets logotyp och på årets första maj-affischer syns den röda nejlikan tydligt. Den röda nejlikan blev tidigt ett kännemärke för de arbetandes kamp för ett samhälle utan utsugning och förtryck. Den sociala revolutionen. skulle befria människan, skapa rättvisa och människovärdiga livsvillkor. I Europa var det de revolutionära kvinnorna i den socialistiska arbetarrörelsen som bokstavligen tog den röda nejlikan till sitt hjärta och mot 1800-talets slut var den etablerad som socialismens symbol i många Europeiska länder.

Den röda nejlikan introducerades i den svenska arbetarrörelsen år 1913 och har sedan dess varit den radikala vänsterns symbol. Vid vänsterpartiets kongress i januari fick nejlikan som partisymbol den utformning som ses i Botkyrkapolitikens vinjett. Traditionellt prydde man sig med nejlikan vid demonstrationer och utformningen av vänsterpartiets 1-majmärke i år erinrar om detta. Den röda nejlikan utgör idag ett samlingstecken för den breda socialistiska vänster som bekämpar nyliberalismen och försvarar välfärden och demokratin.

Kopiera länk