artikel

Medborgarkontorens service

Tidigare erbjöd medborgarkontoren hjälp med att fylla i Försärkingskassans blanketter. Denna service finns inte längre. Vänsterpartiets gruppledare, Rose-Marie Holmgren, har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Läs hela interpellationen nedan.
Från den 16 januari i år omfattar inte medborgarkontorens service hjälp med att fylla i blanketter när det gäller ärenden som rör Försäkringskassan. Det som ges enligt den information som medborgarkontoret skriftligt tillhandahåller är utlämning av blanketter samt grundläggande information. Då medborgarkontorens service är viktig, inte minst för invånare med utländsk bakgrund, är det viktigt att man på detta lättillgängliga sätt kan få den hjälp man behöver.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

– Varför ger medborgarkontoren inte längre den service till medborgarna som man gett tidigare när det gäller ärenden till Försäkringskassan?

– Vad omfattar ”grundläggande information”?

– Tycker du att man inför detta beslut tagit i beaktande att en stor del av kommunens invånare har begränsade kunskaper i svenska?

– Om nej, kan du tänka dig att ta initiativ till att återinföra denna service?

Kopiera länk