artikel

1000 nya arbeten till Botkyrka kommun

Det behövs mer personal inom vården, skolan och omsorgen. Om vi ska ha en välfärd värd namnet och meningsfull fritid för alla måste kommunen anställa fler. Vänsterpartiet vill satsa på 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Drygt 1000 av dessa kan skapas i Botkyrka kommun.
Därmed skulle personaltätheten öka – fler sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen, mer personal och mindre barngrupper i skola och barnomsorg, fler bibliotekarier till våra bibliotek, fler fritidsledare med bättre fritidsverksamhet för våra ungdomar, fler parkskötare och bättre snöplogning på våra gator och trottoarer. Det skulle helt enkelt bli en bättre och mer utvecklad välfärd.

Kopiera länk