artikel

Tala med oss på DITT språk!

Vill du lättare kunna diskutera med Vänsterpartiet på andra språk än svenska? Nu finns möjligheten! Läs vidare för mer information!
Ring oss på något av dessa nummer! Arabiska: 08-410 240 30 Bosniska och serbiska: 08-410 240 31 Finska: 070-538 82 56 Grekiska: 08-410 240 32 Nord- och Sydkurdiska: 08-410 240 33 Persiska: 08-410 240 34 Spanska: 08-410 240 35 Tigrinja: 08-410 240 36 Turkiska: 08-410 240 37

Kopiera länk