artikel

Rödgrön majoritet i Botkyrka

Stockholms läns enda kommun med rödgrön majoritet satsar på välfärd, rättvisa och hållbarhet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna är överens om att tillsammans styra Botkyrka de kommande fyra åren.

Vi vill fortsätta utveckla den kommunala välfärden. Satsningen på Botkyrkas barn och unga ska fortsätta. Alla äldre ska ha ett gott och tryggt liv, därför kommer vi bygga ut äldreomsorgen och satsa på fler mötesplatser för äldre.

De närmaste åren ska vi sätta fokus på jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet, från kultur- och fritidspolitiken till arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Botkyrka ska bli ett föredöme i jämställdhetsfrågor.

Likabehandling och jämlikhet är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Den kommande mandatperioden ska arbetet med jämlikhet och delaktighet  intensifieras. Dialogforum där medborgarna kan möta sina lokalpolitiker införs i alla stadsdelar. Alla Botkyrkabor ska känna att man har möjlighet att påverka. Vi ska arbeta kraftfullt mot diskriminering och rasism.

” Vi tar nu ett gemensamt ansvar att som Stockholms läns enda kommun med rödgrön majoritet utveckla Botkyrka med en politik för välfärd, rättvisa och hållbarhet, säger Katarina Berggren (s)”.

”Miljöpartiet de gröna är en garant för att miljöfrågorna finns högt upp på dagordningen. Det känns tillfredställande att bilda en rödgrön koalition som tar ansvar för en hållbar miljöpolitik, säger Esabelle Reshdouni (mp)”.

” Vänsterpartiet ser fram emot att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet driva en politik för solidaritet och rättvisa. Botkyrka ska bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i med en bra skola, fritid och äldreomsorg, säger Rose-Marie Holmgren (v)”.

Ps. Mer information om vår gemensamma politik de kommande åren ges på en presskonferens senare i oktober i samband med att kommunens budget för 2007 presenteras. Ds.

Katarina Berggren, Socialdemokraterna 

Rose-Marie Holmgren, Vänsterpartiet 

Esabelle Reshdouni, Miljöpartiet de Gröna

 

Kopiera länk