artikel

Kamp för en solidarisk flyktingpolitik

Vänsterpartiet i Storstockholm driver just nu en kampanj för en solidarisk flyktingpolitik. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kunna lämna det egna landet och söka asyl i ett annat land. Trots det har man både i Sverige och EU under flera år arbetat för att begränsa flyktingars möjligheter att få skydd.

Vi kommer att synas på olika håll i kommunen i denna kampanj. Bland annat kommer vi ha ett bord i Hallunda Centrum fredagen den 8 december mellan 16 och 18. Kom och prata med oss om den situation många asylsökande befinner sig i. Läget är allvarligt och många är både hårt utsatta och lever i ovisshet om framtiden. Vi bjuder på kaffe och glögg.

Läs mer om Vänsterpartiets flyktingpolitik här:
https://www.vansterpartiet.se/PUB_IntegrFlykt/220,33147.cs

Vid sidan av detta pågår också en kampanj för att protestera mot försämringarna av a-kassan.

Kopiera länk