artikel

Hela Botkyrka – nej till kommundelning!

Frågan om kommundelning har åter dykt upp i den politiska debatten. Tullingepartiet, som fick ett mandat i valet, agiterar för att Tullinge ska bryta sig loss från Botkyrka och bilda egen kommun. Folkpartiet har opportunistiskt motionerat om folkomröstning om kommundelning.

Vänsterpartiet slår vakt om hela Botkyrka. Vi säger nej till en splittring av vår kommun. Demokrati och medborgarinflytande ska fortsätta att utvecklas i alla kommundelar. En sammanhållen kommun innebär mindre byråkrati och lägre kostnader. Vänsterpartiet vill förbättra kommunikationerna mellan kommundelarna, t.ex. genom en snabbspårväg från Flemingsberg, via Tullinge och Tumba, till Norra Botkyrka. Sociala, ekonomiska och andra klyftor bekämpar vi med solidaritet och samarbete mellan kommundelarna, inte genom isolering och separatism. Hela kommunen ska få en god kommunal service och förbättrad välfärd.

Opinionen för en delning av Botkyrka är svag och geografiskt isolerad. Det finns inget skäl att anta att de ledamöter som Botkyrkaborna valt till kommunfullmäktige inte är representativa i denna fråga. Vänsterpartiet ser därför inga skäl för en kostsam folkomröstning. Skulle en folkomröstning ändå genomföras måste den vara öppen för alla Botkyrkabor, inte bara för dem som bor i Tullinge – hela kommunen påverkas av en kommundelning. Vänsterpartiet kommer i så fall att arbeta för ett kraftfullt ja till ett odelat Botkyrka. Hela Botkyrka ska leva och utvecklas!

Vänsterpartiet Botkyrkas årsmöte

2007-02-14

Kopiera länk