artikel

Håll ihop Botkyrka!

Frågan om kommundelning har åter dykt upp i den politiska debatten. Tullingepartiet, som fick ett mandat i valet, anser att Tullinge ska bilda egen kommun. Vänsterpartiet slår däremot vakt om hela Botkyrka och säger nej till en splittring av vår kommun.

Botkyrka är en kommun med stora olikheter. Det finns det tydliga klassmässiga skillnader mellan norra och södra Botkyrka. Medelinkomsten i Tullinge är mer än dubbelt så hög som i Fittja. Medan Tullinge hade cirka 3 procents arbetslöshet förra året var siffran cirka 10 procent i norra Botkyrka. I Tullinge bor man i bostadsrätt, radhus eller villa, i norra Botkyrka i stora hyreshus.

Vill minska klyftorna
Det är nog ingen övertolkning om man ser de påbörjade försöken att bryta ut Tullinge ur kommunen som en strävan att ”slippa” de delar av kommunen som uppfattas som ”problem”. Vänsterpartiet säger dock bestämt nej till kommundelning.

– Det är helt fel väg att gå, säger Vänsterpartiet Botkyrkas ordförande Johannes Bengtsson. Vi vill tvärtom hålla samman kommunen och minska klyftorna. Och Tullinge är viktigt för hela kommunen med sin närhet till det expanderande Flemingsberg.

Att Tullinge skulle känna på att bilda egen kommuner är en myt, menar Johannes.

– Det finns ett utjämningssystem som innebär att rikare kommuner för över pengar till fattigare. Tvärtemot vad många kanske tror tjänar alltså inte ens Tullingeborna på en kommundelning. En sammanhållen kommun innebär mindre byråkrati och lägre kostnader.

Ett annat påstående i debatten är att kommunen lyssnar mindre på Tullingeborna än på andra. Det menar Johannes är nonsens och pekar på att Tullinge är överrepresenterat bland kommunens förtroendevalda politiker och att valdeltagandet är betydligt högre än i exempelvis Alby och Fittja. Tullingebornas får inte heller någon sämre kommunal service.

Fördjupa demokratin
– Detta betyder dock inte att man har helt fel när om man som Tullingebo inte känner sig delaktig i demokratin säger Johannes. Detta är dock ett problem som gäller alla medborgare. Många beslut fattas på högre
nivå än tidigare och demokratins rörelseutrymme låses fast av stelbenta lagar om hur ekonomin ska skötas. Allt detta vill vi i Vänsterpartiet kämpa emot både på riksnivå och i kommunen.

Ett konkret exempel på försöken att fördjupa den lokala demokratin den årliga demokrativeckan som kom till efter ett förslag från Vänsterpartiet. Man hoppas också mycket på de dialogforum som just startat.

Trots att det är en fråga som diskuterats mycket på sistone är opinionen för en delning av Botkyrka svag i större delen av kommunen. Vänsterpartiet ser därför inga skäl för en kostsam folkomröstning. Skulle en folkomröstning ändå genomföras menar man att den måste vara öppen för alla Botkyrkabor, inte bara för dem som bor i Tullinge.

Bli medlem
Vänsterpartiet i Botkyrka vill alltså gå åt ett helt annat håll och hålla ihop kommunen istället. Exempelvis vill man förbättra kommunikationerna mellan kommundelarna genom en snabbspårväg. Man strävar också efter att boendeformerna i alla kommundelar blir mer blandade.

– Vårt mål är att minska sociala, ekonomiska och andra klyftor med solidaritet och samarbete mellan kommundelarna, understryker Johannes som uppmanar alla som är intresserade av Vänsterpartiets politik att bli medlemmar och vara med och påverka villkoren för sin egen vardag.

Kopiera länk