artikel

Det kan löna sig att överklaga

Vi har träffat Aysun Imer, som bland annat är ledamot i socialnämndens barn- och familjerättsutskott.

Finns det någon chans att få rätt om man överklagar till socialnämndens barn- och familjerättsutskott?
De som överklagar får väldigt ofta rätt. Jag tror att fler skulle ha möjlighet att få sin vilja igenom och uppmanar fler att överklaga. Man kan till exempel ta hjälp av medborgarkontoren för att göra detta. Men att de flesta får rätt när de överklagar tyder också på att socialförvaltningen kan vara för restriktiv sina bedömningar. Jag vill arbeta för att förändra detta. 

Kopiera länk