artikel

Satsningen i Hågelby värd att fundera över

Botkyrka kommun har erbjudits landets största upplevelsesatsning. Den är tänkt att ligga kring Hågelbyparken och kommer att göra kommunen till ett av Sveriges hetaste utflyktsmål. Vänsterpartiet är positivt till att man nu går vidare och undersöker hur satsningen kan utföras.

– Det är en spännande och rolig satsning som kan medföra mycket positivt för vår kommun, säger Johannes Kindstedt, ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka. Det är dock en självklarhet för oss att man måste lösa vissa problem som kan uppstå vid satsningen.

I första hand handlar de problem som måste lösas om miljö- och trafiksituationen. Hågelbyleden är redan nu hårt belastad och kommer inte att klara den väntade trafiken. Väganslutning från E4:an i väster bör prövas. Det bör även planeras för en snabbspårvägen förbi Hågelby. Anläggningen måste möta högt ställda krav på miljömässig hållbarhet (transporter, uppvärmning, vatten och avlopp osv.) 
 
De stora kultur- och naturvärdena i området måste tas tillvara. Landskapsbilden och de unika kulturhistoriska miljöerna måste tas tillvara och ses som tillgångar. Vi vill hitta lösningar för att den ridklubb som nu finns vid Hågelby ska kunna fortsätta sin verksamhet. 

 
Kommunen måste också behålla rådigheten över det som nu är Hågelbyparken, bl.a. genom att behålla äganderätten till marken. 
 
Läs mer om satsningen på kommunens hemsida.

Kopiera länk